När nöden är som störst är hjälpen alltid nära

Vi hjälper våra uppdragsgivare att arbeta med alkohol- och drogfrågor så kostnadseffektivt som möjligt, med utgångspunkt från varje arbetsplats förutsättningar.

En bra grund är en aktuell alkohol- och drogpolicy. Med en välfungerande policy finns förutsättningar att förebygga att problem uppstår, alternativt löses så fort som möjligt, vilket även ger en bättre prognos. Vi hjälper Er med att ta fram en ny, eller att revidera en redan existerande alkohol- och drogpolicy. Dessutom hjälper vi Er med att förankra policyn i organisationen, genom information, utbildning och handledning.

Om behov av behandling uppstår erbjuder Spartacus skräddarsydda upplägg i samråd med patienten och uppdragsgivaren. Den inledande fasen fokuserar på en ökad insikt om det aktuella risk- eller beroendetillståndet, här läggs de första byggstenarna inför den framtida behandlingen.

Spartacus Chain